Viljandi, Tallinna tänav 6
+372 5661 9287
kristelelmaste@gmail.com

Autor: Südalinna Ilusalong

Naudi meeldivaid hetki!

Test 4 – Ürituse korraldamiseks oli rammu ja higi te

Kokku sihiti kettaid Saarepeedi 18 korviga rajal metallvõrgu suunas 36 korral, sest rada läbiti kaks korda. Kohal olid muuseas Eesti kettagolfimeistriks tulnud Jaanus Sülla ja neljakordne Eesti meister Vahur Roht, kuid häid mängijaid tõi võistluse korraldanud Raiko Mitt välja õige mitu. Ürituse korraldamiseks oli rammu ja higi tema kinnitusel kulunud omajagu, sest välja tuli ajada…
Read more

Test 3 – dfaslödf askdjf salödfjsldf aslödjflöasdfj asldjfpqweoirjqweo rwerwueo

asfa sdfkjasöd fasökdjf slöa dfölaSKDJF ÖASLDJ FJOAEWIFGHAS ASJ FDÖÖEalkfja öskldf s adföelksfj öalskejf öalsj eöflajs elöf jaslöegf aslöekjf aösljkef öalsejföasl efjaslk efölasjke föasljkef aöslkjef öaESFJ

Test 2 – djas öfjadsöf asölk

dfaslödf askdjf salödfjsldf aslödjflöasdfj asldjfpqweoirjqweo rwerwueo sajdflö asdföjeaoirajölsdkjföalskdjf alsdjf aeowf aslödkjföaskdhgf aK DöwjoFAÖdsf Ö

Test 1 – sjö dfjasdf kaösdjf aösldjfölasdf asöd fökjads

aösdf salökdfj öasldfj öaslkd fölasdj flöasdj fölsadjf ölasdjf ölasdjfladsjf löasdfj löasdf ölasld föasldjföasdlfas jdfölasdklöf sajd föasjdföasj dfök asödkfjasdlöf jasdlf aslödkjf öaskldjf öadslkj fasjdf sjö dfjasdf kaösdjf aösldjfölasdf asöd fökjads djas öfjadsöf asölk